Disclaimer

De Praxis Zutphen website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Praxis Zutphen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praxis Zutphen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Praxis Zutphen website. 

Praxis Zutphen spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. 

Op de Praxis Zutphen website bevinden zich bepaalde (hyper) links die leiden naar websites buiten het domein van Praxis Zutphen. Praxis Zutphen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderzins wordt verwezen buiten het domein van Praxis Zutphen.Schrijf u hier in voor de praxis nieuwsbrief - ga naar praxis.nl